Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Mã trường: DKB) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển sớm đợt 2 năm 2023, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2023, cụ thể như sau:

1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO & TỔ HỢP XÉT TUYỂN

/fileuploads/Article/Content/Avatar/637e062264a341949e6a042f15c999eb.jpeg

2. THÔNG TIN HỌC PHÍ

/fileuploads/Article/Content/Avatar/dccb2e0a2d5b4927b538a3d069a27c02.jpeg

3. ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

/fileuploads/Article/Content/Avatar/a28375a21986480c8110f248e01ef9f4.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/828aa71321df41dca45b59980b602200.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/683a7f25ac76493c96c5b912c364010a.jpeg

4. CÁC CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG

/fileuploads/Article/Content/Avatar/a718c63c5c4e4f61b80604ef1746da07.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/1af52277c6f34bbb8c4b5006e729a8df.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/3eced3e7835f41d1a6673668524fa2ab.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/072ff82f4df04fa78be3b1b5db39b07a.jpeg

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG TUYỂN SINH
Địa chỉ: Số 333 Thuận Giao 16, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Website: https://ktkt.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/dhktktbinhduong
Mã tuyển sinh: DKB
Email tuyển sinh: tuyensinh@ktkt.edu.vn
Số điện thoại tuyển sinh: (0287) 108.1979 – 0977.61.55.61 - 0888.61.66.61

Xem thêm
Xem tất cả Khoa thông báo