Tổng quan về Khoa

THÔNG TIN KHOA

  • Lãnh đạo khoa: đang cập nhật
  • Website: khoayduoc.ktkt.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089065871173
  • Kênh youtube: https://www.youtube.com/@khoaduocBETU

Khoa Y dược (Tên tiếng Anh là Faculty of Medicine and Pharmacy, viết tắt là FOMP) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh là Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU). Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHKTKT-HĐQT ngày 12/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, sau đó được phát triển thành khoa Y dược theo Quyết định số 135/QĐ- ĐHKTKT ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Hiện tại Khoa phụ trách quản lý và giảng dạy ngành Dược học (hệ đại học chính quy).

Bộ môn: Công nghiệp dược-Bào chế, Dược liệu-Dược cổ truyền, Dược lý-dược lâm sàng-Vi ký sinh, Hóa dược-Kiểm nghiệm-Hóa lý-Hóa phân tích, Quản lý dược

Trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển của BETU, Khoa Y Dược luôn là một trong những khoa quan trọng của Nhà trường, với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Y dược có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA Y DƯỢC:

Xem thêm
Xem tất cả Giới thiệu