KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI SINH VIÊN BETU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2024)

Nhằm ôn lại truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam qua 74 năm hình thành và phát triển, truyền thống Hội Sinh viên trường qua 15 năm xây dựng và phát triển, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên BETU và các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024). Ban Chấp hành kính mong quý thầy, cô quan tâm, hỗ trợ tổ chức để kế hoạch thực sự có hiệu quả, tạo được sân chơi lành mạnh cho sinh viên toàn trường.

Nội dung chi tiết kế hoạch, quý thầy, cô vui lòng xem trong file đính kèm!

Xem thêm
Xem tất cả Khoa thông báo